În perioada 20 iulie - 16 august 2018, echipa Editurii Vremea este în concediu. Comenzile on-line primite în această perioadă vor fi livrate începând cu 17 august, în ordinea primirii lor.

Despre noi

Editura Vremea a luat ființă în anul 1990. Este una dintre primele edituri particulare din România.

 

În anii care au trecut de atunci, editura a reușit să-și definească personalitatea, impunându-se în lumea cărții ca o prezență distinctă, perenă.


Pornită de la zero, editura Vremea publică acum un număr de aproximativ 60 de titluri pe an. Creșterea ei, fără salturi spectaculoase, dar temeinică și constantă, se sprijină pe tezaurul de muncă atentă a câtorva împătimiți ai cărții, care lucrează în editură încă de la înființarea ei.


De-a lungul anilor, ei au fost răsplătiți de prețuirea pe care marele public și cercetătorii de specialitate au acordat-o colecțiilor editurii.


Vremea a fost prima editură din România care a publicat documente inedite, legate de istoria noastră recentă. Încă de la primele apariții, colecția FID - Fapte, Idei Documente a trezit numeroase ecouri, fiind apreciată sau denigrată cu egală vehemență, semn sigur al valorii demersului editorial concretizat prin volumele ce poartă această siglă.


Printre colecțiile cele mai cunoscute ale editurii se numără Arte, Planeta București, In jurul lumii, Roșu și Negru, Autori români, Autori străini, Mari autori, Teatru, Poesis, Zodiac. Fie că sunt destinate copiilor, tinerilor sau maturilor, noi, cei de la Vremea, ne străduim să publicăm cărți interesante, editate îngrijit, tipărite cum se cuvine.


Ne gândim la carte ca la o oglindă în care se păstrează, neștearsă, imaginea tuturor celor care au contribuit la apariția ei; de aceea, avem grijă ca în cărțile noastre să se reflecte chipurile unor oameni de valoare, autori, traducători, redactori, tehnoredactori, tipografi.
  


Speram ca, în continuare, cititorii să prețuiască strădania noastră. Suntem încredințați că bucuria de a ține o carte în mână nu va pieri niciodată.


Cât despre noi, suntem hotărâți să dăinuim!


Vremea

 

 About us


Vremea Press was founded in 1990, as one of the first private publishers in Romania. In its years of existence, the press has acquired a distinctive and durable profile in the world of books. Starting from zero, Vremea Press publishes now approximately 60 titles per year. Its growth, continual and steady, rests on the conscientious labor of a few impassioned book-lovers, who have worked together since our beginnings. As time has passed, our efforts have been rewarded by the appreciation our collections have earned from both researchers and the larger public.


Vremea was the first Romanian press to bring out hitherto-unpublished documents tied to recent history. From its earliest offerings, the collection FID - Facts, Ideas, Documents won wide notice, being praised and denigrated with equal vehemence, a sure sign of the value of the editorial initiative behind these volumes.


Among the press’s best known collections are Arts, Bucharest Planet, Around the World, Red and Black, Romanian Authors, Foreign Authors, Great Authors, Theatre, Poesis, Zodiac. Whether our books are aimed at children, young people, or adults, we at Vremea Press strive to publish what is interesting, edited with care and printed with high quality.


We think of a book as a mirror in which is preserved undiminished the image of all those who have contributed to making it. Therefore, we take care that our books reflect the likeness of people of value, authors, translators, editors, technical staff, and printers.


We hope that readers will continue to value our efforts.


It is our conviction that the joy of holding a book in one’s hand will never die.


As for us, we are determined to persevere! 

Silvia Colfescu
Director editorial

 


Ultimele vanzari

Cele mai vandute